Vuosikokous 2015

28.1.2015

Torstai 29.1.2015 klo 18:00 Kerhohuone, Kauhakorvenkatu 26 B Esityslista

I. Kokouksen avaus

II. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

III. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

IV. Esitetään Hämeen moottorikerhon ry:n 2014 toimintakertomus

V. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajien tileistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

VI. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta

VII. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2015 ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet  jäsenet vuosiksi 2015 – 2017

 > Erovuorossa Jarmo Kalliomäki ja Sami Jääskeläinen

VIII. Valitaan toiminnantarkastajat

 > Antti-Jussi Halme ja Vesa Kaartinen

IX. Valitaan edustajaehdokkaat liiton hallitukseen

 > Outi Kalliomäki

X. Valitaan edustajat SML:n liittokokoukseen

 > 19.4.2015 Vantaa

XI. Valitaan jaostojen vetäjät

 > Trial Sami Jääskeläinen

 > Biketrial Valitaan keväällä

 > Ratalajit Pete Kalliomäki

 > Kelkkailu Asko Keskinen

 > Road Racing Outi Kalliomäki

 > Supermoto Jyrki Viitanen

 > Matkamotoristit Jyrki Viitanen

 > Veteraanit Juhani Halme

XII. Toimintasuunnitelma ja kilpailuohjelma kaudelle 2015

XIII. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksut

 > jäsen 25€, nuoriso 15€, perhe 50€, liittymismaksu 10€

XIV. Sääntömuutos

XV. Palkitsemiset

XVI. Kokouksen päättäminen